privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

URBAN FARMING 035 (UF035) IS EEN HILVERSUMS INWONERSINITIATIEF DAT BUURTMOESTUINEN EN ANDERE GROENE IDEEËN MET SOCIALE BETEKENIS INITIEERT, FACILITEERT EN VERBINDT. UF035 WIL HILVERSUM GROENER, GEZONDER EN GEZELLIGER MAKEN, HILVERSUMMERS MET ELKAAR VERBINDEN EN EEN INSPIRERENDE LEEFOMGEVING CREËREN.

Urban Farming 035 vindt de persoonlijke gegevens van haar relaties en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat Urban Farming 035 zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Urban Farming 035 is een stichting, ingeschreven bij  de kvk onder nummer 67460321, gevestigd te Hilversum.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Urban Farming 035 of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Urban Farming 035.

 • Wanneer je gebruik maakt van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten.
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.  
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, partners, openbare bronnen of sociale netwerken.
 • We gebruiken deze gegevens uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen.  
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en Urban Farming 035.

WELKE GEGEVENS VERAZEMELEN WIJ

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van jouw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres,. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via servicegerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen. Als je bijvoorbeeld foto’s of video’s uploadt naar onze website of berichten of opmerkingen eraan toevoegt, kan deze informatie worden gelezen door iedereen die de website bezoekt en worden gebruikt voor doeleinden waarover wij en jij geen enkele controle hebben. Om deze reden is Urban Farming 035 niet verantwoordelijk voor de informatie die je op de website zet. Als je solliciteert bij Urban Farming 035, verzamelen we de gegevens die je verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van onze diensten en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of (vrijwillige) medewerkers van ons bedrijf. We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:  

 • je de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.  
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke.
 • om je nieuwsbrieven en andere notificaties te sturen.
 • om de  producten en diensten van Urban Farming 035 te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses.
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je bij ons hebt ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, emails, chats of telefoontjes).  
 • je te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening (systeemberichten).  
 • contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze producten en diensten.  
 • een sollicitatie verwerken.

WANNEER VERSTREKKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

 • We geven eventueel jouw informatie door aan onze partners en andere gerelateerde organisaties, zodat ze jou, namens ons, services kunnen aanbieden.
 • voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • als de gegevens openbaar zijn;
 • als Urban Farming 035 op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Indien je via de website of andere diensten of producten van Urban Farming 035 terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Urban Farming 035 controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Urban Farming 035 naar linkt. Urban Farming 035 adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

HOE KUN JE JE TOESTEMMING INTREKKEN

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar info@Urban Farming 035.nl. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je overeenkomst of partnerschap met ons.  

WAT ZIJN JE RECHTEN

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou Urban Farming 035 verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Je kunt je persoonsgegevens die Urban Farming 035 heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: info@Urban Farming 035.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek. Urban Farming 035 kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient. Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Urban Farming 035 omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS

Urban Farming 035 bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

HOE GAAN WE OM MET COOKIES

Urban Farming 035 maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier.

HOE GAAN WE OM MET MELDINGEN VAN ZWAKKE PLEKKEN IN DE BEVEILIGING VAN ONZE SYSTEMEN

Urban Farming 035 heeft een responsible disclosure beleid waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Urban Farming 035 behoudt zich het recht voor dit privacystatement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website en de andere door Urban Farming 035 beheerde websites. We verzoeken je dit privacystatement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacystatement met zich meebrengen, brengen we je per email op de hoogte.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@Urban Farming 035.nl.

Laatst bijgewerkt:

25-05-2018