VACATURE BESTUURSVOORZITTER URBAN FARMING 035

Heb jij een groen en sociaal hart? Gaat dat hart sneller kloppen als je kunt meedenken en –
beslissen hoe we Hilversum groener, gezonder en gezelliger kunnen maken? Houd jij de grote
lijnen in de gaten? Vind je het leuk om ambassadeur voor onze organisatie te zijn? Dan ben jij de
bestuursvoorzitter die wij zoeken!

WAT IS URBAN FARMING 035 (UF035)

We zijn als inwonersinitiatief de grootste groene familie van Hilversum met als doel om mens en natuur
bij elkaar te brengen en te laten groeien en bloeien.

We stimuleren het ontstaan en de groei van groene plekken in de stad waar mensen gezellig
samenkomen, sociale activiteiten ondernemen en zich kunnen ontwikkelen. We geven alle
Hilversummers de kans actief bezig te zijn met groen, gezondheid, voeding en duurzaamheid. In
verbondenheid met en zorgdragend voor elkaar en hun duurzame, groene leefomgeving.

WAT DOEN WE

Concreet betekent dit dat we onbenutte terreinen in Hilversum omtoveren tot bloeiende moestuinen. Op
onze tuinen komen mensen in contact met elkaar, kunnen ze hun eigen groente en fruit verbouwen en
jong en oud leren hoe groenten worden geteeld. Er worden allerlei gezellige activiteiten georganiseerd,
zoals koken met de oogst en workshops groente kweken. Ook geven we (school)kinderen les in onze
moestuinen, zodat alle kinderen de kans krijgen om bezig te zijn met de natuur en weten waar hun
voedsel vandaan komt.

We brengen groen, gezond en gezellig samen en opereren daarmee op de domeinen ‘buurten en
wijken’, ‘zorg en welzijn’, ‘natuur en groen’ en ‘onderwijs’.

Er zijn zo’n 200 mensen actief betrokken bij onze organisatie, verspreid over 17 locaties. We zijn in 7
van de 8 wijken van Hilversum vertegenwoordigd. We bereiken jaarlijks ruim 1200 schoolkinderen met
onze lesprogramma’s.

De komende jaren willen we verder groeien zodat gemeenschappelijk groen voor iedere Hilversummer
bereikbaar is.

WIE WERKEN ER BIJ URBAN FARMING 035

We zijn een informele stichting. Met een bestuur, een kernteam voor het dagelijkse reilen en zeilen, een
Groene Raad en vele vrijwilligers. Er werken (deels) betaalde krachten (parttimers), maar vooral
vrijwilligers. Ook de voorzittersfunctie is onbezoldigd. Wel is er een onkostenvergoeding en is een
vrijwilligersvergoeding mogelijk.

ONS BESTUUR

Ons bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, penningmeester en algemeen lid. Die komen
ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. Indien nodig is het bestuur ook aanwezig bij andere UF035
meetings. De tijdsinvestering van bestuursleden bedraagt ongeveer 4 uur per maand en kan veelal op
zelfgekozen momenten. Het bestuur bewaakt de uitgangspunten, doelen en uitgaven van de stichting,
maar geeft ook strategisch advies over de inhoudelijke koers. Het bestuur is ook ambassadeur van
Urban Farming 035 door het verrijken van het netwerk en versterken van allianties.

WAT VRAGEN WE VAN JOU

Bestuurservaring is niet per se vereist. Wat we belangrijker vinden is dat je op een positieve,
enthousiaste en inspirerende manier samen met ons Hilversum groener, gezonder en gezelliger wil
maken. En verder:

• Je zet je kennis en kunde vooral in op hoofdlijnen en bent sparringpartner voor de coördinator
• Je hebt een relevant netwerk in Hilversum wat je graag inzet
• Samen met het bestuur en het kernteam (dat de dagelijkse uitvoering doet) zet je de lijnen uit en
helpt als dat past, in projecten of activiteiten.
• Je geeft strategisch advies voor ons (jaarlijkse) beleidsplan.
• Je bent aanwezig bij bestuursvergaderingen (minimaal 4x per jaar)
• Je denkt/helpt mee bij het werven van gelden/projecten/partners/medewerkers (m.n. bestuur,
Groene Raad en kernteam)
• Je speelt een rol in relatiebeheer en PR, bent een hele belangrijke ambassadeur voor UF035
• Je stelt samen met de overige bestuursleden de jaarlijkse eindevaluatie vast, voor het bestede
geld.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

• Een bestuursfunctie met veel vrijheid en mogelijkheden, waar delen voorop staat en iedereen
elkaar helpt met persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling.
• Een plek waar (bestuurs)ervaring minder belangrijk is dan motivatie en inspiratie: we timmeren
graag samen aan de weg.
• Een organisatie waar je je ideeën vorm en uitvoering kunt geven op het gebied van groen,
gezond en gezellig en waar je je als persoon kunt ontwikkelen. Zowel zakelijk als privé.
• Een leuk, informeel en enthousiast team van mensen om mee te werken
• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum, waar je gebruik van kunt maken
• Diverse cursussen en workshops die gratis gevolgd kunnen worden.
• Vergoeding voor gemaakte kosten en eventueel een vrijwilligersvergoeding

Ben je enthousiast geworden? Neem voor meer informatie contact op met Rigo Stegeman.

Tel: +31 6 24530091 of email: info@urbanfarming035.nl

Solliciteren kan naar: info@urbanfarming035.nl . Graag ontvangen wij dan jouw motivatie en CV. Begin
september drinken we graag koffie met je om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Plaats een reactie