Skip Valley (Community garden)

Diependaalselaan 363
1216 GE Hilversum
tussen de twee rotondes richting Loosdrecht en Kerkelanden in.


Voorheen zette het circus daar zijn tentenkamp op, tegenwoordig gebeurt er vrij weinig. Tijd voor reuring!

Die reuring is er in de vorm van de Skip Valley Community Garden:

een openbare groentetuin die door alle omwonenden gezamenlijk onderhouden wordt. Voor iedereen vrij toegankelijk, zonder omheining. Hier kweken wij groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen. Dat doen we in containers (je weet wel, waar normaal bouwafval in gekieperd wordt), vierk ante-metertuinen, een kruidentoren, potten, bakken, kisten… Eigenlijk alles waar een plant in of op kan groeien.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke producten zoals hout en steen, maar ook afgedankte materialen zoals autobanden, bestrating en dakpannen. Verder krijgen we spullen belangeloos aangeboden door enthousiastelingen.

Waarom ‘Skip Valley’?

– Skip is het Engels voor afvalcontainer (waarin we dus gaan tuinieren)
– Valley is vertaald vallei: Diependaalselaan stamt af van Diepen Dal wat een synoniem is voor vallei (Althans, dat vinden wij heel logisch bedacht ; ))
– De toevoeging Community Garden geeft aan wat er in de containerbakken in het diepe dal gebeurt: Vrij vertaald betekent het ‘gemeenschappelijke tuin’, of buurttuin.

Kortom: De Buurttuin met de afvalbakken in het diepe dal… in het Engels bekt het beter.
“Skip Valley Community Garden” dus!

Wil je ook een moestuinbak of gezellig meedoen?

Voor meer informatie kun je emailen naar skipvalley@urbanfarming035.nl

[FAG id=1789]