Plannen Urban Farming 2014

Beste Urban Farmer,

We willen je van harte uitnodigen voor de Urban Farming 035 bijeenkomst op woensdag 6 november van 19.30 – 21.30u. We gaan deze avond kort terugblikken op het afgelopen seizoen en de plannen voor 2014 met jullie maken! We kunnen alvast onthullen dat 2014 een nog groener jaar wordt. Met meer mensen, nieuwe projecten en meer eten Er zijn al veel mooie ideeën die klaar liggen om opgepakt te worden, mede dankzij jouw input en betrokkenheid!

Graag tot volgende week! Locatie: De kas (hoek Kleine Drift/Minckelersstraat)

Hierbij alvast een voorproefje (concept):

1. Urban Farming

1.1 Wat is Urban Farming
Urban farming is het verbouwen, bewerken en distribueren van voedsel in een stadse omgeving. Dat kan in een gebouw zijn, op braakliggende stukjes grond eromheen of in de rafelranden van de stad. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat mensen groen willen in hun woonomgeving. Met name in steden zie je deze behoefte omdat er minder ruimte voor groen beschikbaar is. Urban farming biedt hier geschikte oplossingen voor.

1.2 Over Urban Farming 035
Urban farming 035 (UF035) is een Hilversums initiatief van gemakkelijke, vaak tijdelijke, moestuinen in de stad. Moestuinen voor, door en met omwonenden op braakliggende terreinen en schoolpleinen. UF035 bestaat uit een groep groene en sociaal betrokkenen in Hilversum.

1.3 Doel Urban Farming 035
UF035 wil Hilversummers met elkaar verbinden, en Hilversum groener en leefbaarder maken.

Door samen te werken met scholen, buurtbewoners en betrokken instanties krijgt UF035 sociale betekenis. Daarnaast richt het zich op de productie en consumptie van gezond en bewust voedsel, educatie en duurzaamheid. De organisatie UF035 helpt met de randvoorwaarden en samen zorgen we voor de groente!

Doelstellingen voor 2014:
1. 3 nieuwe locaties in Hilversum beginnen in het voorjaar van 2013
2. bestaande locaties verbeteren en vergroten (middelen en mensen)
3. community uitbreiden tot minimaal 500 betrokkenen met een kerngroep van 10.

1.4 Doelgroepen
Diverse doelgroepen: schoolkinderen, ouderen, lichamelijk en geestelijk gehandicapten, buurtbewoners, werklozen, buurtwerkers, ondernemers en mensen met verschillende nationaliteiten. UF035 is bedoeld voor iedereen in Hilversum, een project is bedoeld voor de hele buurt.
Voor Villa Industria is de samenwerking met de Minckelersschool van belang. Met name voor leerlingen van basisscholen vanaf 7-8 jaar (groepen 4 en 5) zodat ze hun hele verdere schooltijd bij het project betrokken blijven. De twee-eenheid Corporatie-School is de basis voor een zinvol, succesvol project.

1.5 Structuur
Voorstel is om zo spoedig mogelijk een officiële rechtsvorm aan te gaan voor UF035, namelijk een stichting. Een stichting kent een bestuur (statutair benoemd), geen leden en heeft geen winstoogmerk. Indien de samenwerking met het Oranjefonds doorgaat, is de Stichting een voorwaarde.

De stichting kan bestaan uit:
– een bestuur (max 7 personen), met een klein dagelijks bestuur (3 personen)
– algemeen coördinator (Rigo?)
– coördinators voor:
• Bakken
• Educatie
• Innovatie en ontwikkeling (terrein ontwikkeling, nieuwe projecten/ideeen)
• Dagelijks onderhoud
• Inkoop/onderhoud materiaal
• Pr/communicatie
• Activiteiten
• Online (website-moderator/redacteur/aanjager/content)

Team: Daarnaast natuurlijk mensen die bij elk van bovenstaande groepen zitten en een groep die flexibel inzetbaar is.
2. Projecten UF035

2.1 Nieuwe projecten

Er is een Lijst (nieuwe) projecten
Er is een Lijst vrijwilligers

2.2 Project Villa Industria
Het al vele jaren braakliggende terrein van Villa Industria kan met de UF035 haar grauwe, giftige imago ombuigen in een groen en gezellig ontmoetingspunt. Daarmee wordt het terrein aantrekkelijker om op te wonen en te werken. De waarde daarvan, en het belang voor de Alliantie daarbij, is groot. Het doel is om het terrein de komende 4 jaar (2013-2017) te voorzien van een UF035 tuin.

Hieronder een overzicht van de pluspunten van het project:
+ Oud en jong bij elkaar brengen
+ Ouderen uit hun sociale isolement halen
+ Bijeenbrengen van mensen uit verschillende maatschappelijke stromingen
+ Mensen een dagbesteding geven / re-integratie
+ Het betrekken en samen laten werken van diverse lokale organisaties en partijen
+ Voorbeeldproject voor Hilversum

3. Plannen 2014
In 2014 verwachten we vanwege alle positieve belangstelling een groeispurt. Op de huidige locatie willen we uitbreiden met diverse tuinen en activiteiten. Daarnaast trekt een klein kernteam van UF035 samen met de gemeente op en zullen er in 2014 nog 2 à 3 Urban Farming projecten in Hilversum starten. Een van de locaties is nu al bekend. Een project bestaat uit 50-100 m2 moestuin (in bakken) op leegstaand terrein. De bakken worden gemaakt en onderhouden door de buurt. Het vaste kernteam van UF035 zorgt voor de coördinatie, promotie, informatie en allerlei materialen.

Verder wil UF035 een stichting opzetten, met als doel een heldere organisatiestructuur, professionelere uitstraling en het makkelijker verwerven van partners en sponsors. Naast een stichting bestuur kan dan met projectteams gewerkt worden. Door regelmatige bijeenkomsten te organiseren kan er makkelijk kennis gedeeld worden, digitaal kan dit ook via het forum en de online bibliotheek.

Plaats een reactie